کش 1 سانت

4 کالا

 • کش یک سانتکش یک سانت

  کش یک سانت ایرانی (متری)

  18,000 تومان
  کش یک سانت ایرانی با عرض 1 سانت جهت استفاده در موارد خیاطی این کش بالاترین کیفیت کش ایرانی می باشد ساخت تبریز در بسته بندی 10 متری کش یک سانت ایرانی با عرض 1 سانت جهت استفاده در موارد خیاطی این کش بالاترین کیفیت کش ایرانی می باشد ساخت تبریز در بسته بندی 10 متری
 • 5%
  کش یک سانتکش یک سانت

  کش یک سانت اعلا (متری)

  20,000 تومان19,000 تومان
  کش یک سانت اعلا با عرض 1 سانت جهت استفاده در موارد خیاطی این کش بالاترین کیفیت کش موجود می باشد ساخت چین در بسته بندی های 10 متری
 • 6%
  کش یک سانتکش یک سانت

  کش یک سانت اعلا

  شروع از : 155,000 تومان145,000 تومان
  کش یک سانت اعلا با عرض 1 سانت جهت استفاده در موارد خیاطی این کش بالاترین کیفیت کش موجود می باشد ساخت چین این نوع کش در بازار به کش های 100 یاردی معروف می باشد اما متراژ دقیق آن ها حدود 90 یارد می باشد در بسته بندی های معروف به 100یاردی ( حدود 90 متر)
 • 11%
  کش یک سانتکش یک سانت

  کش یک سانت ایرانی

  36,000 تومان32,000 تومان
  کش یک سانت ایرانی با عرض 1 سانت جهت استفاده در موارد خیاطی این کش بالاترین کیفیت کش ایرانی می باشد ساخت تبریز در بسته بندی 40 یاردی ( حدود 36 متر)