یراق سنتی

10 کالا

 • 11%
  سنتی زری هندیسنتی زری هندی

  نوار گلدوزی هندی کد 109

  28,000 تومان25,000 تومان
  نوار گلدوزی هندی کد 109 عرض نوار:8 سانت تنوع رنگ:  4 رنگ  جنس نوار :شمعی درجه یک زری دوز فا کد رنگ خود را با توجه به کد درون تصویر انتخاب کنید مناسب برای دیزاین انواع مانتو ، دامن ، کار روی کیف و سایر موارد تزیینی مقدار سفارش به ازای هر متر می باشد
 • 11%
  سنتی مخملیسنتی مخملی

  نوار گلدوزی مخمل کد 110

  28,000 تومان25,000 تومان
  نوار گلدوزی مخمل کد 110 عرض نوار:8سانت تنوع رنگ:  4 رنگ  جنس نوار :گلدوزی مخمل زری دوزی لطفا کد رنگ خود را با توجه به کد درون تصویر انتخاب کنید مناسب برای دیزاین انواع مانتو ، دامن ، کار روی کیف و سایر موارد تزیینی مقدار سفارش به ازای هر متر می باشد
 • 11%
  نوار گلدوزی هندینوار گلدوزی هندی

  نوار گلدوزی هندی کد 108

  28,000 تومان25,000 تومان
  نوار گلدوزی هندی کد 108 عرض نوار:5-6 سانت تنوع رنگ:  3 رنگ  جنس نوار :گلدوزی کامل  لطفا کد رنگ خود را با توجه به کد درون تصویر انتخاب کنید مناسب برای دیزاین انواع مانتو ، دامن ، کار روی کیف و سایر موارد تزیینی مقدار سفارش به ازای هر متر می باشد
 • نوار گلدوزی هندینوار گلدوزی هندی

  نوار گلدوزی هندی کد 107

  22,000 تومان
  نوار گلدوزی هندی کد 107 عرض نوار:5 سانت تنوع رنگ:  2 رنگ  جنس نوار :گلدوزی کامل  لطفا کد رنگ خود را با توجه به کد درون تصویر انتخاب کنید مناسب برای دیزاین انواع مانتو ، دامن ، کار روی کیف و سایر موارد تزیینی مقدار سفارش به ازای هر متر می باشد
 • نوار گلدوزی هندینوار گلدوزی هندی

  نوار گلدوزی هندی کد 106

  22,000 تومان
  نوار گلدوزی هندی کد 106 عرض نوار:7 سانت تنوع رنگ:  6 رنگ  جنس نوار :گلدوزی کامل  لطفا کد رنگ خود را با توجه به کد درون تصویر انتخاب کنید مناسب برای دیزاین انواع مانتو ، دامن ، کار روی کیف و سایر موارد تزیینی مقدار سفارش به ازای هر متر می باشد
 • 11%
  نوار گلدوزی هندی

  نوار گلدوزی هندی کد 105

  28,000 تومان25,000 تومان
  نوار گلدوزی هندی کد 105 عرض نوار:7 سانت تنوع رنگ:  3 رنگ  جنس نوار :گلدوزی کامل  لطفا کد رنگ خود را با توجه به کد درون تصویر انتخاب کنید مناسب برای دیزاین انواع مانتو ، دامن ، کار روی کیف و سایر موارد تزیینی مقدار سفارش به ازای هر متر می باشد
 • 21%
  نوار گلدوزی هندینوار گلدوزی هندی

  نوار گلدوزی هندی کد 104

  19,000 تومان15,000 تومان
  نوار گلدوزی هندی کد 104 عرض نوار:4 سانت تنوع رنگ:  3 رنگ  جنس نوار :گلدوزی کامل  لطفا کد رنگ خود را با توجه به کد درون تصویر انتخاب کنید مناسب برای دیزاین انواع مانتو ، دامن ، کار روی کیف و سایر موارد تزیینی مقدار سفارش به ازای هر متر می باشد
 • 11%
  نوار گل مانتویینوار گل مانتویی

  نوار گلدوزی هندی کد 103

  45,000 تومان40,000 تومان
  نوار گلدوزی هندی کد 103 عرض نوار: بین 6 تا 7 سانت تنوع رنگ:  4 رنگ  جنس نوار :گلدوزی کامل  لطفا کد رنگ خود را با توجه به کد درون تصویر انتخاب کنید مناسب برای دیزاین انواع مانتو ، دامن ، کار روی کیف و سایر موارد تزیینی مقدار سفارش به ازای هر متر می باشد
 • 9%
  نوار گل مانتویینوار گل مانتویی

  نوار گلدوزی هندی کد 102

  55,000 تومان50,000 تومان
  نوار گلدوزی هندی کد 101 عرض نوار: 9 سانت تنوع رنگ:  5 رنگ  جنس نوار :گلدوزی کامل  لطفا کد رنگ خود را با توجه به کد درون تصویر انتخاب کنید مناسب برای دیزاین انواع مانتو ، دامن ، کار روی کیف و سایر موارد تزیینی مقدار سفارش به ازای هر متر می باشد
 • 13%
  نوار گل مانتویینوار گل مانتویی

  نوار گلدوزی هندی کد 101

  55,000 تومان48,000 تومان
  نوار گلدوزی هندی کد 101 عرض نوار: 8 سانت تنوع رنگ:  دو رنگ  جنس نوار :گلدوزی کامل  لطفا کد رنگ خود را با توجه به کد درون تصویر انتخاب کنید مناسب برای دیزاین انواع مانتو ، دامن ، کار روی کیف و سایر موارد تزیینی مقدار سفارش به ازای هر متر می باشد