لب تاکن
لب تاکن
لب تاکن
لب تاکن
لب تاکن
لب تاکن
لب تاکن
لب تاکن
لب تاکن
لب تاکن

پایه لب تاکن


65,000 تومان 55,000 تومان

تخفیف : 10,000 تومان

پایه لب تاکن چرخ های صنعتی و خانگی

این پایه مخصوص چرخ های پایه اهرمی ( فشاری) می باشد

جهت استفاده در چرخ ها با پایه پیجی از بخش پایه ها بچه پایه را به سبد خود اضافه کنید